Thế giới làm vườn cung cấp các loại chậu trồng cây đa dạng, chất lượng như chậu nhựa monrovia, chậu tự tưới tramontina, chậu gốm…

58.000 190.000 

Chậu nhựa trồng cây

Chậu nhựa trồng cây Monrovia

67.000 155.000 
-9%
-9%

Chậu tự tưới

Chậu tự tưới PY tròn

69.000 
-8%
New

Chậu nhựa trồng cây

Khay trồng rau

55.000 

Chậu nhựa trồng cây

Tháp trồng rau hoa đa tầng

108.000 
Shop cây online |||Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn