DANH MỤC SẢN PHẨM LÀM VƯỜN

SẢN PHẨM NỔI BẬT

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dụng cụ cắt tỉa

Kìm bấm Tramontina Bypass

520.000 

Dụng cụ cắt tỉa

Kìm bấm Tramontina

404.000 

Dụng cụ cắt tỉa

Kéo cắt cỏ Tramontina

454.000 

Dụng cụ cắt tỉa

Cưa cắt cành Tramontina

531.000 

Dụng cụ làm đất

Xẻng Tramontina mini

64.000 

Dụng cụ làm đất

Chĩa Tramontina mini

64.000 

HƯỚNG DẪN LÀM VƯỜN