Nhỏ giọt

Bấm lỗ Teco

12.000 
20.000 
20.000 

Phụ kiện

Bít ống TECO

3.000 
70.000 75.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Chữ thập ống PE 6mm Teco

6.000 

Phụ kiện

Co ống Teco

4.000 
20.000 27.000 

Phụ kiện

Nối ống Teco

3.000 
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn