Phụ kiện ống PE 16mm sử dụng trong hệ thống tưới để kết nối các loại ống LDPE đường kính 16mm.

Phụ kiện ống PE 16mm

Chữ thập ống PE 16mm

6.100 12.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Co ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Khóa cuối ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Khởi thủy ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Nối ống chuyển cỡ PE

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Nối ống PE 16mm

2.500 30.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Nút bít ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Tê ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Van ống PE 16mm

Liên hệ
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn