900 1.700 
2.000 

Phụ kiện

Bít ống TECO

3.000 

Phụ kiện

Chia Rivulis

1.500 2.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Chữ thập ống PE 16mm

6.100 12.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Chữ thập ống PE 6mm Teco

6.000 
3.600 6.200 
3.300 11.500 
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn