Thế Giới Làm Vườn cung cấp nhiều sản phẩm đất sạch trồng rau khác nhau. Đặc biệt, chúng tôi còn nghiên cứu và đưa ra một số sản phẩm phù hợp với từng nhóm đối tượng cây trồng cụ thể.
Tất cả các loại đất sạch trồng rau ở Thế Giới Làm Vườn đều dùng hoàn toàn nguyên liệu sạch có kiểm soát tối ưu và được bổ sung dinh dưỡng hữu cơ và men vi sinh.

Đất sạch trồng rau

Đất đỏ bazan tropical

55.000 
New

Đất sạch trồng rau

Đất Organic trồng rau Tropical Pro

60.000 
69.000 
69.000 
59.000 
35.000 
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn