Chậu tự tưới được hiểu là loại chậu có khả năng giữ một lượng nước nhất định và sau đó thẩm thấu lên đất trồng thông qua bấc hút.

Chậu-tự-tưới-Tramontina-1920-1080

Ưu điểm vượt trội của chậu tự tưới

 • Đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp đủ nước.
 • Không lo cây chết khô
 • Đất trồng luôn được giữ ẩm
 • Tiết kiệm thời gian tưới
 • Do mỗi tháng tưới 1-2 lần nên ít bị văng nước ra ngoài

Thành phần của Chậu tự tưới

 • Phần chậu chứa nước
 • Phần chậu chứa giá thể
 • Bấc thẩm thấu nước
 • Miệng tiếp nước tưới
 • Phao chỉ mức nước

Nguyên lý hoạt động của Chậu tự tưới

 • Nước được dẫn từ chậu chứa nước lên chậu chứa giá thể thông qua bấc hút thẩm thấu
 • Theo dõi vạch chỉ mức nước để chủ động bổ sung thêm nước
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn