Thế giới làm vườn cung cấp các loại chậu trồng cây đa dạng, chất lượng như chậu nhựa monrovia, chậu tự tưới tramontina, chậu gốm…

42.000 138.000 
67.000 155.000 
55.000 
-8%
New

Chậu nhựa

Khay trồng rau

55.000 
1.375.000 
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn