Cây nội thất, văn phòng

Cây Bàng singapore

80.000 220.000 

Cây nội thất, văn phòng

Cây phát tài núi

Liên hệ

Cây nội thất, văn phòng

Cây trầu bà thanh xuân

Liên hệ

Cây nội thất, văn phòng

Cây trầu rồng Philodendron Dragon

200.000 450.000 

Cây nội thất, văn phòng

Monstera deliciosa

280.000 1.000.000 

Cây nội thất, văn phòng

Monstera mini

180.000 430.000 
150.000 
150.000 
Shop cây online ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị làm vườn