SẢN PHẨM NỔI BẬT

Tưới tự động

Hẹn giờ tưới DIG BO9D

1.200.000 

Chậu nhựa trồng cây

Chậu Monrovia

67.000 155.000 

Phân bón dưỡng chất

Phân bò Tropical premium

40.000 

GIẢM GIÁ

-9%

Chậu nhựa trồng cây

Chậu tự tưới mini

89.000 
-9%

Chậu nhựa trồng cây

Chậu tự tưới để bàn tròn

69.000 

DANH MỤC SẢN PHẨM LÀM VƯỜN

THIẾT BỊ TƯỚI

-9%

Chậu nhựa trồng cây

Chậu tự tưới mini

89.000 
-9%

Chậu nhựa trồng cây

Chậu tự tưới để bàn tròn

69.000 

HƯỚNG DẪN LÀM VƯỜN